Hacettepe Üniversitesi :: Akademik Birimler :: English

Konaklama

Sempozyum süresince Hacettepe Üniversitesi Konuk Evi'nde ücreti karşılığı sınırlı sayıda konaklama imkanı olacaktır. Katılımcılar konaklama ile ilgili işlemleri kendileri gerçekleştirecektir.

Hacettepe Üniversitesi Konuk Evi

Sosyal Tesis İşletmeler Md.Beytepe Öğrenci Evleri Misafirhanesi, Beytepe/Ankara
Tel: 0312 297 65 12 

HİDRO'2018
Beytepe/Ankara