Hacettepe Üniversitesi :: Akademik Birimler :: English

Sempozyum Konuları

-Yeraltısuyu Sistemlerinin Karakterizasyonu -Yerüstü-Yeraltısuları Etkileşimi
-Yeraltısuyu Sistemlerinde Kavramsal Modeller -Sürdürülebilir Su Kaynakları Yönetimi
-Hidrojeokimyasal Yöntemler -Maden Hidrojeolojisi
-Karst Hidrojeolojisi -Yeraltısuyuna Bağlı Mühendislik Sorunları
-Yeraltısuyu İzleme Teknikleri ve İzotop Hidrolojisi -Hidrojeotermal Sistemler
-Hidrojeolojide Matematiksel Modeller -Ekohidroloji
-Yeraltısuyu Kirliliği ve Koruma Alanları -Su Kaynakları Hukuku ve Politikaları
-Kıyı Akiferleri ve Tuzlu Su Girişimi -Sınır Aşan Sular Hidrojeolojisi


 

HİDRO'2018
Beytepe/Ankara