Hacettepe Üniversitesi :: Akademik Birimler :: English

Sempozyumun Amacı

Artan nüfus, kentleşme ve sanayileşme baskısına ek olarak iklim değişikliğinin  su kaynakları üzerine beklenen olumsuz etkileri, su kaynaklarının yeni yaklaşım ve anlayışla yönetilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, sistemler arası etkileşimi merkeze alan “koruyarak kullanım” yaklaşımı sürdürülebilir yönetimin temelini oluşturmaktadır. Düzenlenen sempozyum, bu alanda çalışmalar gerçekleştiren akademisyenlerin, gerek kamu gerekse özel sektördeki uygulayıcıların, mühendislerin, sektör yöneticilerinin ve geleceğin hidrojeoloji mühendisi olacak olan öğrencilerin çalışmalarını sunmalarına, verimli bilimsel tartışma ortamlarının oluşturularak konuyla ilgili katkıların konmasına, teknik ve bilimsel gelişmelerin paylaşılmasına olanak sağlamayı amaçlamaktadır. 

HİDRO'2018
Beytepe/Ankara