Hacettepe Üniversitesi :: Akademik Birimler :: English

Sempozyum Tarihi ve Yeri

27-29 Eylül 2018
Hacettepe Üniversitesi

Beytepe Yerleşkesi

Mehmet Akif Ersoy Salonu

Ankara
www.hidro2018.hacettepe.edu.tr

 

 

 

  

HİDRO'2018
Beytepe/Ankara