Hacettepe Üniversitesi :: Akademik Birimler :: English

Önemli Tarihler

Bildiri özeti  son gönderme tarihi 01 Mart 2018
Özetlerin kabulünün bildirim tarihi 15 Mart 2018
Bildiri tam metnini son gönderim tarihi 10 Mayıs 2018
Hakem değerlendirme sonuçlarının açıklanması 10 Haziran 2018
Düzeltilmiş bildirilerin son gönderim tarihi 10 Temmuz 2018

 


  

HİDRO'2018
Beytepe/Ankara