Hacettepe Üniversitesi :: Akademik Birimler :: English

Sempozyuma Davet

Ülkemizde yeraltısuyu başta olmak üzere su kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi, korunması ve sürdürülebilir yönetimi konularında gereksinim duyulan bilimsel iletişimi etkin bir biçimde sağlamak amacıyla "HİDRO'2018-ULUSAL HİDROJEOLOJİ VE SU KAYNAKLARI SEMPOZYUMU" HİDRODER ve HÜ-UKAM işbirliği ile 27-29 Eylül 2018 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi’nde (Ankara) gerçekleştirilecektir. Hidrojeolojinin her alanında akademik ve uygulama çalışmaları gerçekleştiren değerli araştırmacılar, uygulayıcılar, karar-vericiler ve diğer paydaşları HİDRO’2018 Sempozyumu’na katılmaya, destek vermeye ve katkı koymaya davet etmekten onur duyarız.

 

  

HİDRO'2018
Beytepe/Ankara